Carl Jacobsens vej 20, 3. sal, 2500 Valby, Danmark

Familie politik vedrørende Wavecare Sanserum App / tjeneste

Denne tjeneste er tilgængeligt for alle og indhold opfylder alle regler om tilgængelighed for børn. 

Tjenesten indeholder ingen spil eller anden interaktion der kan komme i kontakt med tredje part.

Denne tjeneste anvender ingen annoncer og vil aldrig forekomme.

Personlige oplysninger opbevares i form af brugers email, uden navn, og som er adgang til denne tjeneste. Her registreres kun data der viser hvilke Wavecare Temaer der vises og hvor længe.

API og SDK håndteres kun fra godkendte tjenester.

For at foretage et køb via tjenesterne skal du være 18 år eller ældre og være i stand til at danne en bindende kontrakt.

Wavecare garanterer at alle oplysninger opbevares i henhold til GDPR,

Ved eventuel tvivl om forhold kontakt Wavecare øjeblikkeligt.

Brug af Wavecare

Via Wavecare tjenesterne kan brugerne vælge mellem forskellige muligheder for at skabe tilpassede afslapnings og selvforbedringssessioner. Du kan også bruge tjenesternes funktionalitet til at bruge den forbedrede funktionalitet af tjenesterne eller købe varer, der tilbydes til salg gennem tjenesterne.

Du forstår og accepterer, at Tjenesterne, produkterne og enhver anden information, du lærer fra ro, ikke er beregnet til, designet eller underforstået til at diagnosticere, forhindre eller behandle nogen tilstand eller sygdom, for at konstatere din sundhedstilstand eller være en erstatning til professionel medicinsk behandling. 

Ikke alle aktiviteter, der er beskrevet på tjenesterne, er velegnet til alle. Brug ikke tjenesterne under kørsel, betjening af tunge maskiner eller udførelse af andre opgaver, der kræver opmærksomhed og koncentration. Du forstår og accepterer, at du alene er ansvarlig for din brug af Tjenesterne.

Ansvar

Wavecare eller nogen anden part, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af tjenesterne, produkterne eller Indholdet, er ansvarlig for eventuelle tilfældige, specielle, eksemplariske eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, tab af data eller goodwill, serviceafbrydelse, computerskade eller systemsvigt eller omkostningerne ved erstatningstjenester eller produkter, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller fra brug af eller manglende evne til at bruge tjenesterne, produkterne eller indholdet, uanset om de er baseret på garanti, kontrakt, erstatning ( herunder uagtsomhed), produktansvar eller anden juridisk teori, og om Wavecare er blevet informeret om muligheden for en sådan skade, selvom et begrænset middel, der er beskrevet heri, viser sig at have svigtet for dets væsentlige formål. 

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader eller tilfældige skader, så ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig.

Under ingen omstændigheder vil Wavecare samlede ansvar, der stammer fra eller i forbindelse med disse vilkår eller fra brug af eller manglende evne til at bruge tjenesterne, produkterne eller Indholdet overstige de beløb, du har betalt til Wavecare for brug af tjenesterne, ekskluderingen og begrænsningerne af skader, der er beskrevet ovenfor, er grundlæggende elementer i grundlaget for købet mellem Wavecare og dig.

Opsigelse

Wavecare kan opsige din adgang til og brug af tjenesterne efter vores eget skøn, når som helst og uden varsel til dig. Du kan til enhver tid annullere din konto ved at sende en e-mail til os på app@wavecare.com. Hvis du køber abonnement via en app-udbyder, skal du også annullere dit abonnement hos app udbyderen direkte. 
Ved enhver opsigelse, ophør eller annullering af tjenester eller din konto vil alle bestemmelser i disse vilkår, der efter deres art skulle overleve, inklusive, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantibegrænsninger, ansvarsbegrænsninger og tvistbilæggelsesbestemmelser.

Links

Appen indeholder links til tredjepartswebsteder. Vi leverer kun disse links som en bekvemmelighed og er i overensstemmelse med det vi lover. Du anerkender ansvar og påtager dig alle risici, der følger af din brug af tredjeparts links, såsom driftnedbrud, ændring af URL, data begrænsning i ind og udland.

Ændringer i prisbetingelser for abonnementer

Wavecare forbeholder sig retten til når som helst at ændre sine prisbetingelser for abonnementer, og Wavecare vil underrette dig på forhånd om, at sådanne ændringer bliver effektive. 
Ændringer i prisvilkårene gælder ikke med tilbagevirkende kraft og gælder kun for abonnementsfornyelser, efter at sådanne ændrede prisbetingelser er blevet meddelt til dig. 

Fremtidig funktionalitet

Du accepterer, at dine køb ikke er betinget af levering af fremtidig funktionalitet eller funktioner eller er afhængig af mundtlige eller skriftlige offentlige kommentarer fra Wavecare angående fremtidig funktionalitet eller funktioner.

Ejendomsret

Wavecare kræver ikke ejendomsret til dit brugerindhold, og intet i disse betingelser anses for at begrænse de rettigheder, du måtte have til at bruge og udnytte dit brugerindhold. Med forbehold af ovenstående ejer Wavecare udelukkende alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til tjenesterne og indholdet, herunder alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt i denne tjeneste. 

Du anerkender, at tjenesterne og indholdet er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love i Danmark og fremmede lande. Du accepterer ikke at fjerne, ændre eller skjule ophavsret, varemærke, servicemærke eller andre ejendomsretlige meddelelser, der er indarbejdet i eller ledsager Tjenesterne eller indholdet.

Rettigheder til brugerindhold tildelt dig

Ved at stille ethvert brugerindhold til rådighed via Tjenester giver du herved Wavecare en ikke-eksklusiv, overførbar, under licens-bar, verdensomspændende, royalty-fri licens til at bruge, kopiere, ændre, oprette derivater, der er baseret på, distribuere, offentligt vise, offentligt udføre og distribuere dit brugerindhold i forbindelse med drift og levering af tjenester og indhold til dig og andre brugere.

Rettigheder til indhold

Med forbehold af, at du overholder disse betingelser, giver Wavecare dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-licens-bar licens til at downloade, se, kopiere og vise indholdet udelukkende i forbindelse med din tilladte brug af tjenesterne og udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle formål.

Rettigheder i app tildelt af Wavecare

Med forbehold af, at du overholder disse betingelser, giver Wavecare dig en begrænset ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-licens-bar licens til at downloade og installere en kopi af appen på en mobil enhed eller tablet, som du ejer eller kontrollerer og til at køre en sådan kopi af appen udelukkende til dine egne personlige ikke-kommercielle formål. 
Wavecare forbeholder sig alle rettigheder i og til appen, som ikke udtrykkeligt er givet til dig under disse betingelser. Du må ikke kopiere appen, undtagen for at oprette et rimeligt antal kopier til backup- eller arkiveringsformål. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse betingelser, må du ikke: (1) kopiere, ændre eller oprette afledte værker baseret på appen; (2) distribuere, overføre, under licensiere, lease, låne eller leje appen til enhver tredjepart; (3) dekompilere eller adskille appen; eller (4) stille appens funktionalitet til rådighed for flere brugere på nogen måde.

Venlig Hilsen Wavecare

Denne tjeneste er skabt med et positivt formål og hjælper allerede rigtig mange mennesker, med at blive beroliget.

Vi arbejder hele tiden med at gøre det endnu bedre, bare for dig og håber at Wavercare kan hjælpe dig med Wavecare Sanserum App.

Skriv til os, hvis du har noget på hjertet eller et godt råd som andre måske kunne have glæde af.