Carl Jacobsens vej 20, 3. sal, 2500 Valby, Danmark

Wavecare giver ro og tryghed under behandlingsforløbet
og tillægges stor betydning for patientoplevelsen.

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen,
der tilbydes på mere end 115 psykiatriske afsnit i Danmark.

Wavecare Sanserum på sygehuset og Sanserum App giver personalet
et hjælpemiddel til behandling og efterfølgende opfølgning med patienten.

Wavecare giver ro og tryghed under behandlingsforløbet og tillægges stor betydning for patientoplevelsen.

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, der tilbydes på mere end 115 psykiatriske afsnit i Danmark.

Wavecare Sanserum på sygehuset og Sanserum App giver personalet et hjælpemiddel til behandling og efterfølgende opfølgning med patienten.

Wavecare Sanserum

 Træk i pilen og oplev effekten.

Wavecare Sanserum
Træk i pilen og oplev effekten.

    Et sanserum kan hjælpe til

 • færre tvangshandlinger
 • bedre døgnrytme hos patienter
 • bedre personalefordeling
 • færre konflikter
 • mindre brug af medicin
Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.

Wavecare Box betjener Wavecare Sanselys, Wavecare Temaer, Lyd, Projektor eller Skærm – ingen unødige fjernbetjeninger, bare Wavecare Box.

Dette sikrer stabil drift, og kan bruges af patienter grundet en høj sikrings niveau.

Software opdateret automatisk, opdatering af nye temaer og registrering af brugerdata. 

Wavecare’s målrettede brug af natur, lyd og lys til beroligelse og sansestimulering er kernen i løsningen. Alle elementer i et Wavecare Sanserum er direkte inspireret af og overført fra naturen.

Wavecare Sanserum indeholder temaer med kombination af naturscener, lyd og lys som understøtter sansestimulation på tværs af diagnoser og anvendes som hjælpemiddel af personale på tværs af faggrupper.

Wavecare NATUR

Wavecare skaber naturens motiver, gennem farver, lys, rolige bevægelser og komposition.

Naturen er mange ting, og derfor stiller Wavecare meget høje krav til det vi kalder natur, som skal være et bedre sted at være.

Wavecare’s målrettede brug af natur, lyd og lys til beroligelse og sansestimulering er kernen i løsningen. Alle elementer i et Wavecare Sanserum er direkte inspireret af og overført fra naturen.

Wavecare Sanserum indeholder temaer med kombination af naturscener, lyd og lys som understøtter sansestimulation på tværs af diagnoser og anvendes som hjælpemiddel af personale på tværs af faggrupper.

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.

Wavecare LYS

Wavecare søgte en lampe som kunne lyse i alle farver for at give lige det lys, der minder om naturens.

Den fandtes ikke, og derfor producerer Wavecare denne specielle lampe. 

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.

Wavecare MUSIK/LYD

Wavecare musik er specielt komponeret og skabt til at berolige for at følge det visuelle og ikke at overstimulere.

Musikken er genkendelig og enkel i sin opbygning i forhold til instrumentering og komposition hvor lyde fra naturen nænsomt komplimenterer.

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.

Wavecare NATUR

Wavecare skaber naturens motiver, gennem farver, lys, rolige bevægelser og komposition.

Naturen er mange ting, og derfor stiller Wavecare meget høje krav til det vi kalder natur, som skal være et bedre sted at være.

Wavecare MUSIK/LYD

Wavecare musik er specielt komponeret og skabt til at berolige for at følge det visuelle og ikke at overstimulere.

Musikken er genkendelig og enkel i sin opbygning i forhold til instrumentering og komposition hvor lyde fra naturen nænsomt komplimenterer.

Wavecare LYS

Wavecare søgte en lampe som kunne lyse i alle farver for at give lige det lys, der minder om naturens.

Den fandtes ikke, og derfor producerer Wavecare denne specielle lampe. 

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.
Om Wavecare Sanserum

Dokumenteret effekt i psykiatriske behandlingsforløb

Wavecare Sanserum er udviklet til at bidrage til en behagelig og mere hjemlig stemning på stuen. I psykiatrien arbejdes der målrettet med brug af Wavecares belysningskoncepter i forbindelse med behandlingsforløb i sanserum.

Aktiv del af egen behandling

De beroligende Wavecare temaer er inddelt i en enkel og brugervenlig navigation som tydeligt forklarer formålet. Når patienten er blevet fortrolig med indhold og funktioner kan patienten selv betjene løsningen og finder tryghed i at anvende rummet på egen hånd.

Individuel stimuli

Rummet skal muliggøre idividuel stimuli – afstemt efter diagnose og den aktuelle situation. De beroligende Wavecare temaer er udviklet med særligt hensyn til stimuliniveau. Lyd, lys og film kan anvendes sammen eller hver for sig efter behov. 

Aktiv del af egen behandling

De beroligende Wavecare temaer er inddelt i en enkel og brugervenlig navigation som tydeligt forklarer formålet. Når patienten er blevet fortrolig med indhold og funktioner kan patienten selv betjene løsningen og finder tryghed i at anvende rummet på egen hånd.

Individuel stimuli

Rummet skal muliggøre idividuel stimuli – afstemt efter diagnose og den aktuelle situation. De beroligende Wavecare temaer er udviklet med særligt hensyn til stimuliniveau. Lyd, lys og film kan anvendes sammen eller hver for sig efter behov. 

Postive minder fra naturen

Indretning der understøtter ro

Rummet er nøjsomt indrettet for at undgå overstimulering. Patienter og personale opfatter rummet som en slags “helle” i hverdagen hvor alle andre påvirkninger lukkes ude. En kombination af kugleseng, evt. kugledyne, emotionel belysning og de beroligende Wavecare temaer giver optimal effekt.

Søvn

Patienter med uro i kroppeog f.eks. tankemylder om aftenen og natten har stor glæde af at sove i sanserummet. Det specialudviklede tema til indslumring giver patienten mulighed for at aflede tankerne og finde ro til søvn. Sanserummet kan dermed understøtte opretholdelsen af en naturlig døgnrytme hos patienten og bidrage til øget livskvalitet. 

Indretning der understøtter ro

Rummet er nøjsomt indrettet for at undgå overstimulering. Patienter og personale opfatter rummet som en slags “helle” i hverdagen hvor alle andre påvirkninger lukkes ude. En kombination af kugleseng, evt. kugledyne, emotionel belysning og de beroligende Wavecare temaer giver optimal effekt.

Søvn

Patienter med uro i kroppeog f.eks. tankemylder om aftenen og natten har stor glæde af at sove i sanserummet. Det specialudviklede tema til indslumring giver patienten mulighed for at aflede tankerne og finde ro til søvn. Sanserummet kan dermed understøtte opretholdelsen af en naturlig døgnrytme hos patienten og bidrage til øget livskvalitet. 

Wavecares ønsker at bidrage til bedre mental sundhed i årene fremover ved fælles hjælp af behandlere og patienter. Derfor håber vi, at I vil støtte op om dette initiativ og hjælper patienterne med at få Wavecare Me App med hjem.
Sansestimulerende lydspor

Understøttende musik til temaerne

Musikken er komponeret specielt til disse temaer af den amerikanske komponist Kevin Keller i tæt samarbejde med Wavecare, ud fra de parametre der skaber beroligelse i en optimistisk fornyelse.

Hvad siger behandlerne?

“Sanserummet bliver specifikt efterspurgt af patienter, der ikke kan sove. Vi har mange patienter, der bruger sanserummet til at sove i”
– Sygeplejerske, Region Syddanmark
“Der er helt sikkert sket en forbedring i forhold til behandling af patienten – sanserummet gør en forskel”
– Ergoterapeut, Region Syddanmark
“Vi bruger det forebyggende i lukket afsnit især inden en potentiel risiko for, at en patient bliver udadreagerende”
– Sygeplejerske, Region Syddanmark
“Vi bruger sanserummet til at teste patientens kognitive funktioner og lader det indgå i patientens behandling på afdelingen”
– Ergoterapeut, Region Syddanmark

Hvad siger behandlerne?

“Sanserummet bliver specifikt efterspurgt af patienter, der ikke kan sove. Vi har mange patienter, der bruger sanserummet til at sove i”
– Sygeplejerske, Region Syddanmark
“Der er helt sikkert sket en forbedring i forhold til behandling af patienten – sanserummet gør en forskel”
– Ergoterapeut, Region Syddanmark
“Vi bruger det forebyggende i lukket afsnit især inden en potentiel risiko for, at en patient bliver udadreagerende”
– Sygeplejerske, Region Syddanmark
“Vi bruger sanserummet til at teste patientens kognitive funktioner og lader det indgå i patientens behandling på afdelingen”
– Ergoterapeut, Region Syddanmark
Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.

  PC Svendborg: 3 stk.  

 Odense:

 • PC Odense: 8 stk.
 • PC Odense: 1 stk. mobile 
  Region H:
  PC København:
  11 stk.


  Botilbud,
  sanserum: 

  Storkøbenhavn: 
  8 stk.

 PC Bornholm: 
 1 stk.

 Viborg: 1 stk. 

 Gødstrup: 5. stk. 

  PC Esbjerg: 2 stk. 

 PC Aabenraa: 6 stk. 

 Plejehjem, Sanserum: 
 Vejen: 1 stk. mobile

 ECT-Klinik: 
 Vejle: 1 stk.

 Middelfart:

 • PC Middelfart: 3 stk. 
 • PC Middelfart: 1 stk. mobile 

        Slagelse:

 • Slagelse: 3 stk.
 • Slagelse: 1 stk. mobile.

 PC Sct. Hans: 2 stk. 

 Plejehjem, Sanserum: 
 Falkenberg: 1 stk. 

 Plejehjem, Sanserum: 
 Lillevang: 4 stk. mobile

 PC Amager: 8 stk.  

 PC Glostrup: 11 stk.  

 ECT-klinik: 
 Bispebjerg: 2 stk. 

Siden 2015 har Wavecare installeret mere end 100 sanserum på psykiatriske hospitalers afsnit i Danmark 

Flere undersøgelser viser, at tilgængeligheden af sanserum kan bidrage til reduktion af brugen af tvang i psykiatrien. 

Resultater fra kvalitative undersøgelser i psykiatrien:

 • Kan reducere brugen af PN medicin
 • Kan forhindre konfliktoptrapning
 • Patienten kan opnå naturlig søvn i sanserummet
 • Bedre interaktion og kommunikation mellem patient og personale efter ophold i sanserum
 • Et hjælpemiddel alle faggrupper kan anvende
 • Anvendes aktivt i behandlingsforløb til mestringsstrategi 
 • Virker på tværs af diagnoser, sproglige og kulturelle barrierer
Wavecare har installeret mere end 10 sanserum på psykiatriske hospitalers afsnit i Frankrig

  PC Svendborg: 3 stk.  

 Odense:

 • PC Odense: 8 stk.
 • PC Odense: 1 stk. mobile 
  Region H:
  PC København:
  11 stk.


  Botilbud,
  sanserum: 

  Storkøbenhavn: 
  8 stk.

 PC Bornholm: 
 1 stk.

 Viborg: 1 stk. 

 Gødstrup: 5. stk. 

  PC Esbjerg: 2 stk. 

 PC Aabenraa: 6 stk. 

 Plejehjem, Sanserum: 
 Vejen: 1 stk. mobile

 ECT-Klinik: 
 Vejle: 1 stk.

 Middelfart:

 • PC Middelfart: 3 stk. 
 • PC Middelfart: 1 stk. mobile 

        Slagelse:

 • Slagelse: 3 stk.
 • Slagelse: 1 stk. mobile.

 PC Sct. Hans: 2 stk. 

 Plejehjem, Sanserum: 
 Falkenberg: 1 stk. 

 Plejehjem, Sanserum: 
 Lillevang: 4 stk. mobile

 PC Amager: 8 stk.  

 PC Glostrup: 11 stk.  

 ECT-klinik: 
 Bispebjerg: 2 stk. 

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark

Siden 2015 har Wavecare installeret mere end 100 sanserum på psykiatriske hospitalers afsnit i Danmark 

Flere undersøgelser viser, at tilgængeligheden af sanserum kan bidrage til reduktion af brugen af tvang i psykiatrien. 

Resultater fra kvalitative undersøgelser i psykiatrien:

 • Kan reducere brugen af PN medicin
 • Kan forhindre konfliktoptrapning
 • Patienten kan opnå naturlig søvn i sanserummet
 • Bedre interaktion og kommunikation mellem patient og personale efter ophold i sanserum
 • Et hjælpemiddel alle faggrupper kan anvende
 • Anvendes aktivt i behandlingsforløb til mestringsstrategi 
 • Virker på tværs af diagnoser, sproglige og kulturelle barrierer
Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.
       Region H:  
 • PC København: 11 stk.  

      Botilbud, sanserum:
 • Storkøbenhavn: 8 stk.

      Slagelse
 • Slagelse: 3 stk.
 • Slagelse: 1 stk. mobile  
      Odense 
 • PC Odense: 8 stk.
 • PC Odense: 1 stk. mobile   
      ECT-Klinik
 • OUH: 1 stk.

  PC Svendborg 3 stk.  

      Middelfart
 • PC Middelfart: 3 stk.
 • PC Middelfart: 1 stk. mobile  

  PC Esbjerg: 2 stk.  

  PC Aabenraa: 6 stk.  

  Gødstrup: 5 stk.  

  Viborg: 1 stk.  

  PC Bornholm: 1 stk.  

  PC Nordsjælland: 9 stk.  

  PC Glostrup: 11 stk.  

  PC Amager: 8 stk.  

      Ballerup
 • Ballerup: 2 stk.
 • Ballerup: 1 stk. mobile  

  Plejehjem, Sanserum:  
  Vejen: 1 stk. mobile

  Plejehjem, sanserum:  

  Falkenberg: 1 stk.  

  ECT-Klinik:  
  Vejle: 1 stk.

  ECT-Klinik:  
  Bispebjerg: 2 stk.  

  Plejehjem, sanserum:  
  Lillevang: 4 stk. mobile

  PC Sct. Hans: 2 stk.  

Wavecare Sanserum er en vigtig del af behandlingen, på mere end 100 afsnit i Danmark og på PC Torshavn på Færøerne.

Wavecare har installeret mere end 10 sanserum på psykiatriske hospitalers afsnit i Frankrig
   CH Du Rouvray  
   CH Isarien  
   CH Guillaume Regnier  
   CHR De Metz-Thionville  
   CH Rouffach  
   CH Semur en Auxois  
   CH La Chartreuse  
   CHS Saint Ylie Du Jura  
   CH Le Vinatier  
   Le réseau CLINIPSY  
   CHS De Esquirol     

CHS La Valette  

Wavecare har installeret mere end 10 sanserum på psykiatriske hospitalers afsnit i Frankrig

Wavecare har opbygget viden om design, installation og anvendelse af sanserum i forskellige miljøer og tilbyder specialistviden indenfor:

 • Planlægning/design
 • Hardware installation til optimering af lys, lys og film
 • Beroligende audiovisuelle virkemidler, sansestimulation
 • Sikkerhed og brugervenlighed
 • Introduktion og opfølgning
 

Et Wavecare Sanserum indeholder en sanseteknologisk løsning bestående af styring af emotionel belysning og audiovisuel stimulation sammensat i et brugervenligt design. Løsningen tilpasses altid efter rummets størrelse og målrettede funktioner.

   CH Du Rouvray  
   CH Isarien  
   CH Guillaume Regnier  
   CHR De Metz-Thionville  
   CH Rouffach  
   CH Semur en Auxois  
   CH La Chartreuse  
   CHS Saint Ylie Du Jura  
   CH Le Vinatier  
   Le réseau CLINIPSY  
   CHS De Esquirol     

CHS La Valette  

Wavecare har installeret mere end 10 sanserum på psykiatriske hospitalers afsnit i Frankrig

Wavecare har opbygget viden om design, installation og anvendelse af sanserum i forskellige miljøer og tilbyder specialistviden indenfor:

 • Planlægning/design
 • Hardware installation til optimering af lys, lys og film
 • Beroligende audiovisuelle virkemidler, sansestimulation
 • Sikkerhed og brugervenlighed
 • Introduktion og opfølgning

Et Wavecare Sanserum indeholder en sanseteknologisk løsning bestående af styring af emotionel belysning og audiovisuel stimulation sammensat i et brugervenligt design. Løsningen tilpasses altid efter rummets størrelse og målrettede funktioner.

Wavecare har installeret mere end 10 sanserum på psykiatriske hospitalers afsnit i Frankrig
   CH Du Rouvray  
   CH Isarien  
   CH Guillaume Regnier  
   CHR De Metz-Thionville  
   CH Rouffach  
   CH Semur en Auxois  
   CH La Chartreuse  
   CHS Saint Ylie Du Jura  
   CH Le Vinatier  
   Le réseau CLINIPSY  
   CHS De Esquirol     

CHS La Valette  

Wavecare Sanserum på sygehuset og Sanserum App giver personalet et hjælpemiddel til behandling og efterfølgende opfølgning med patienten.
Om vores temaer

Beroligende film

Wavecarefilmene er udviklet til at aflede urolige tanker med positive audiovisuelle indtryk og udviklet under instruktion af Bjørn Wennerwald, med hans præcise øje for komposition, stemninger og høje krav til det materiale, der leveres til Wavecare´s temaer.

“En Wavecarefilm er mange år under vejs, og når billedet er i balance kommer du selv i balance, så enkelt er det.”

– Bjørn Wennerwald, Filmfotograf

Wavecares ønsker at bidrage til bedre mental sundhed i årene fremover ved fælles hjælp af behandlere og patienter. Derfor håber vi, at I vil støtte op om dette initiativ og hjælper patienterne med at få Wavecare Me App med hjem.

Få appen med hjem

Wavecares ønsker at bidrage til bedre mental sundhed i årene fremover ved fælles hjælp af behandlere og patienter. Derfor håber vi, at I vil støtte op om dette initiativ og hjælper patienterne med at få Wavecare Me App med hjem.

Wavecare Me App indeholder beroligende naturfilm med musik, som er udviklet specielt til at give dig ro og lede tanker væk fra stress.

Her kan du holde en pause og fordybe dig i noget, der tillader tankerne frit spil, blot ved at se og lytte til Wavecare. Du behøver ikke anden kendskab til meditation eller mindfulness for at bruge Wavecare.

Om vores temaer

Beroligende film

Wavecarefilmene er udviklet til at aflede urolige tanker med positive audiovisuelle indtryk og udviklet under instruktion af Bjørn Wennerwald, med hans præcise øje for komposition, stemninger og høje krav til det materiale, der leveres til Wavecare´s temaer.

“En Wavecarefilm er mange år under vejs, og når billedet er i balance kommer du selv i balance, så enkelt er det.”

– Bjørn Wennerwald, Filmfotograf

Om vores App

Få Wavecare Me appen med hjem

Som noget helt særligt kan patienten få Wavecare Me appen med hjem. Wavecare er et nemt hjælpemiddel til beroligelse, afslapning og lindring af f.eks. stresssymptomer ved hjælp af musik og billeder.

Wavecares temaer er udviklet gennem mange års samarbejde med behandlere og patienter i det danske sundhedssystem.

Du kan også se filmen på dit TV via f.eks. ChromeCast eller AirPlay.