Carl Jacobsens vej 20, 3. sal, 2500 Valby, Danmark

Løsninger

Komplette og intuitive sansesystemer til
fødestuer, psykiatri, plejehjem og bosteder

Skab trygge arbejdsforhold og behandlingsrum, og minimér interventioner

Udnyt den nyeste sanseteknologi til at bygge et moderne og sundere sundhedstilbud for patienter og borgere – og til at fastholde medarbejdere. Med få intuitive kliks kan du regulere lys, musik og naturscener – alle på én gang eller enkeltvis.

Wavecare laver løsninger med sansestimulering til dig, der vil skabe sundere rammer for fødende, psykiatripatienter, plejehjemsborgere og personalet. Teknologien bygger på mere 20 års samarbejde med mange af dine kollegaer fra hospitalsverdenen og plejehjem – og altid med brugerne i centrum.

De sundhedsfremmende effekter er klinisk dokumenterede med studier og forskningsprojekter, løsningerne er ISO-standardiserede og indgår som en stabil og naturlig del af hverdagen for sundhedspersonale rundt om i Danmark og verden.

Hvert rum får sin tilpassede løsning, du kan læse mere om de enkelte løsninger herunder.

Fælles for alle Wavecare løsninger er, at de er udviklet med brugeren i centrum – uanset om brugeren er patient, borger eller sundhedsfaglig.

Derudover er alle løsninger udviklet gennem to årtiers erfaringsopsamling fra studier og forskningsprojekter, der alle har bidraget til vigtig viden om effekt, funktionalitet og sikkerhed.

I en tid hvor sundheds-og plejesektoren er udfordret på fastholdelse af sundhedsfagligt personale og rekruttering af nye medarbejdere, er det helt essentielt at teknologi indarbejdes i hverdagen som en del af medarbejdernes værktøjskasse. Det kan både bidrage til et bedre sundhedstilbud og et bedre arbejdsmiljø.

Komplette og intuitive sansesystemer til fødestuer, psykiatri, plejehjem og bosteder.

Hospitaler

Målrettet sansestimulering til fødemiljøer med understøttende stimuli til fødslens stadier. En Non-farmakologisk intervention med påvist positiv effekt i kliniske undersøgelser. En sikker løsning til bedre fødselsforløb, inddragelse af partneren, bedre arbejdsmiljø, færre obstetriske interventioner.

Komplette og intuitive sansesystemer til fødestuer, psykiatri, plejehjem og bosteder.

Psykiatri

Udviklet til at skabe ro hos sårbare mennesker inden for alle diagnoser i psykiatrien. Med Wavecares system kan brugeren enkelt styre og navigere i relevante funktioner, som kan bidrage til at skabe tryghed omkring patienten. En løsning med højt sikkerhedsniveau og påvist positiv effekt fra studier.

Plejehjem, Hospice og Bosteder

Målrettet sansestimulering hvor borgeren kan have gavn af lindring og beroligelse samt give medarbejderne et ekstra værktøj til at imødekomme særlige behov.

Hospitaler

Komplette og intuitive sansesystemer til fødestuer, psykiatri, plejehjem og bosteder.
Wavecare Sansefødestue

Hospitaler

Berolig den fødende med målrettet sansestimulering i form af natur, musik og lys til alle stadierne, den fødende er igennem. Sanseteknologien bidrager til et sundere fødselsforløb og arbejdsmiljø, bedre inddragelse af partneren og færre obstetriske interventioner.

Komplette og intuitive sansesystemer til fødestuer, psykiatri, plejehjem og bosteder.
Wavecare Sanserum

Psykiatri

Hjælp den sårbare patient med at flytte fokus og skabe ro i et sanserum gennem musik, natur og sansebelysning. Både sanserummet og vores app er enkel at bruge og vores system har en påvist positiv effekt fra adskillige studier.

Wavecare Sansestimulering

Plejehjem og Bosteder

Wavecares løsning kan være med til, at lindre borgerens bekymringer og smerter med målrettet sansestimulering. Musik, naturscener og lys skaber en beroligende stemning, der giver borgeren øget livskvalitet – og behandlerne kan nemmere komme borgere med særlige behov i møde.