Carl Jacobsens vej 20, 3. sal, 2500 Valby, Danmark

Wavecare Software

Wavecares beroligende temaer anvendes over hele verden, til stressreduktion af patienter i forskellige behandlingsforløb. Wavecare bygger på et langt udviklingsforløb gennem to årtier med erfaringsopsamlinger, studier og forskningsprojekter, der har bidraget med vigtig viden til sammensætningen af Wavecares software.

Alle Wavecares løsninger tager afsæt i vores software og komponenter, der får et Wavecare rum eller stue til at spille sammen og giver den komplette løsning og kontrol til brugeren. Uanset hvilke behov der passer bedst til jeres behov, så sikrer Wavecares løsning en høj kvalitet samt brugeroplevelse. 

Se alle løsninger

 

Alle detaljer vedrørende den fysiske installation af Wavecare løsningen vil blive aftalt på forhånd. Wavecare samler hver komponent og tester for fuld funktionalitet inden produktet installeres og sættes op af vores team.

 

Vi udregner en pris ud fra rummets størrelse samt valg af løsning.

Hvis du ønsker at få en vejledende pris, skal du være velkommen til at tage kontakt til os på:

Tlf. +45 33 22 88 02.

Sansefødestue

Wavecare understøtter den naturlige fødsel.

Målrettet sensorisk stimulering til fødselsmiljøer, understøttende kliniske procedurer, ikke-farmakologisk intervention og baseret på kliniske undersøgelser.

Sanseoplevelsen hjælper den fødende til at håndtere smerten, blandt andet ved at kunne slappe af, føle sig tryg, skabe fixpunkter og koncentrere sig. Høj belægningsgrad på sansefødestuerne og mange tusinde fødsler vidner om høj stabilitet på udstyret og popularitet hos par, som ønsker at føde på sansefødestuen.

Læs mere her

 

Wavecares Sansefødestue koncept blev udviklet på initiativ fra Region H i samarbejde med jordemødre fra OB/GYN afdeling på Nordsjællands Hospital i 2013. Det overordnede formål med løsningen er at forbedre fødselsoplevelsen for kvinden/parret og personalet, ud fra viden om, at stress kan standse en fødsel.

 

3 stadier af fødsel:

 

The first stage of labor (dilation):

Uanset hvor langt kvinden er i denne fase, forberedes rummet med ankomst-temaet inden parret ankommer til sansefødestuen.

Ankomst

Med det varme dæmpede lys, blid musik og oplevelsen af et bål ved søbredden bydes parret velkommen i et rum med en rolig atmosfære. Temaet hjælper til at give oplevelsen af et hjemligt miljø i forhold til det kliniske miljø på hospitalet.

Ro og fred

Når fødslen er igang og veerne kommer i jævnt tempo kan der skiftes til afslapnings-temaet – kvinden har på dette tidspunkt måske også fået noget smertelindring.

The second stage of labor (expulsion):

Når kvinden er på et stadie hvor der skal arbejdes aktivt med veerne, kan det være en god hjælp til håndtering af smerteoplevelsen at fokusere på et fixpunkt eller understøtte vejrtrækningen med åndedrætsprogrammet.

Her skal kvinden arbejde med sig selv og gå ind i kroppen for at finde styrke og holde fokus. Jordemoderen ser det som sin fornemste opgave at understøtte den naturlige proces således at kvinden kommer styrket ud af fødslen.

Åndedræt

“Bølgen” i åndedrætstemaet kan bruges til at hjælpe med at fastholde fokus på åndedrættet.

Det er dog ikke jordemoderens oplevelse, at kvinden har en tydelig opfattelse af lyd og billeder i denne intense fase, men det kan være en stor hjælp for både partner og jordemoder at bruge bølgen aktivt både visuelt og auditivt til at guide kvinden.

Jordemoderen faciliterer programmet ved at introducere det: “Prøv lige at lytte til bølgen og se om du kan trække vejret i samme rytme”.

Fixpunkt

Temaet kan være en hjælp til at håndtere smerteoplevelsen. I takt med at kvinden mærker øget smerte kan det være en hjælp at fastholde blikket på et fast punkt på væggen – et fixpunkt. Temaet kan sammenlignes med f.eks. en tegnet cirkel på væggen.

På det tidspunkt hvor barnet presses ud går kvinden meget ind i sig selv og her er det dæmpede lys og hvordan partnerens, jordemoderens og andet klinisk personales fremtoning er overfor hende, det der betyder noget.

The third stage (postnatal)

Udover ved ankomsten til fødestuen er parret meget opmærksomme på stemningen lige efter fødslen. Det er en helt særlig stemning. Efter en normal fødsel opholder parret sig med barnet på sansefødestuen i op til 4-5 timer. I disse timer ønsker parret nærvær med barnet og hinanden.

Velkommen

Temaet ”Velkommen” vælges efter fødslen for her er musikken og de optimistiske farver i programmet tilpasset fasen med den lille nyfødte, der er kommet til verden.

Stemningen på sansefødestuen er med til at facilitere at parret er til stede i nuet med det nyfødte barn. Det varme, rødlige lys har positiv effekt på barnets sutterefleks og på den fysiske tilknytning mellem barn og forældrene.

Alternativt valg af tema

Som alternativ til ”Velkommen” kan ”Fred og Ro” eller ”Åndedrætsguide (varm)” også anvendes.

Det ses ofte at par, der har anvendt bølgen i pressefasen befinder sig godt med at lade dette tema køre. Lyden fra bølgen opleves som beroligende.

Kvinder, der føder i sansefødestuer, har signifikant lavere risiko for at få foretaget et akut kejsersnit. Det viser forskning, som en række danske forskere fra Nordsjællands Hospital og DTU har fået offentliggjort i Nature – International Journal of Science i 2019.

Læs mere her

 

Nem at installere på både eksisterende og nye fødestuer.

Opgraderet løsning
Siden studierne blev gennemført i 2015 har Wavecare tilpasset løsningen, baseret på feedback fra personale og fødende par. Ændringerne er primært af teknisk karakter som hygiejnekrav på udstyr, forenklet brugerdesign, flere og længere temaer og en højere opløsning på lyskilden for at optimere lys-effekten og billedkvaliteten. 

Selve installationsprocessen er også blevet radikalt simplificeret for at kunne minimere tidsforbrug på installation og dermed reducere omkostninger og tid hvor stuen er optaget i forbindelse med installation.
 

Installation i eksisterende og nye fødestuer
Wavecare Sansefødestue er designet til eksisterende fødestuer og kan nemt opsættes i både større og mindre rum.

Løsningen er klar til brug når alle komponenter er korrekt forbundet og kan typisk, afhængig af væg- og loftskonstruktion, installeres på en dag.

I nyt sygehusbyggeri anbefales det at indarbejde sansefødestuens komponenter i arkitekturen med henblik på optimal udnyttelse af plads, generel belysning, øvrigt hospitalsudstyr og ledningsføring.

 

Vi udregner en pris ud fra rummets størrelse samt valg af løsning.

Hvis du ønsker at få en vejledende pris, skal du være velkommen til at tage kontakt til os på:

Tlf. +45 33 22 88 02.

Sanserum

Wavecare understøtter psykiatrien

Skabt til ro hos sårbare mennesker inden for alle diagnoser i psykiatrien. Med Wavecare software
kan brugeren enkelt styre og navigere i alle funktioner, så fokus kan holdes på patienten hele tiden. 
Derfor er Wavecare Sanserum App til hjemmebehandling også ​blevet en vigtig del af det vi tilbyder patienter.

Læs mere her

 

Års erfaringer med indretning af sanserum og kvalitative undersøgelser på psykiatriske hospitaler, bosteder og plejehjem har givet Wavecare viden om de vigtigste funktioner til opnåelse af den ønskede effekt.

 

Aktiv del af egen behandling

De beroligende Wavecare temaer er inddelt i en enkel og brugervenlig navigation som tydeligt forklarer formålet. Når patienten er blevet fortrolig med indhold og funktioner kan patienten selv betjene løsningen og finder tryghed i at anvende rummet på egen hånd.

Individuel stimuli

Rummet skal muliggøre idividuel stimuli – afstemt efter diagnose og den aktuelle situation. De beroligende Wavecare temaer er udviklet med særligt hensyn til stimuliniveau. Lyd, lys og film kan anvendes sammen eller hver for sig efter behov. 

Indretning der understøtter ro

Rummet er nøjsomt indrettet for at undgå overstimulering. Patienter og personale opfatter rummet som en slags “helle” i hverdagen hvor alle andre påvirkninger lukkes ude. En kombination af kugleseng, evt. kugledyne, emotionel belysning og de beroligende Wavecare temaer giver optimal effekt.

Søvn

Patienter med uro i kroppeog f.eks. tankemylder om aftenen og natten har stor glæde af at sove i sanserummet. Det specialudviklede tema til indslumring giver patienten mulighed for at aflede tankerne og finde ro til søvn. Sanserummet kan dermed understøtte opretholdelsen af en naturlig døgnrytme hos patienten og bidrage til øget livskvalitet. 

 

 

Dokumenteret effekt i psykiatriske behandlingsforløb

Wavecare Mood-Light er udviklet til at bidrage til en behagelig og mere hjemlig stemning på stuen. I psykiatrien arbejdes der målrettet med brug af Wavecares belysningskoncepter i forbindelse med behandlingsforløb i sanserum.

 

Et Wavecare Sanserum indeholder en sanseteknologisk løsning bestående af styring af emotionel belysning og audiovisuel stimulation sammensat i et brugervenligt design. Løsningen tilpasses altid efter rummets størrelse og målrettede funktioner.

Vi udregner en pris ud fra rummets størrelse samt valg af løsning.

Hvis du ønsker at få en vejledende pris, skal du være velkommen til at tage kontakt til os på:

Tlf. +45 33 22 88 02.

Individuelle løsninger og produkter


Ny løsning på vej

Mobil enhed til egen bolig og i fællesrum

  • Manuel betjening via Wavecare Box
  • Alle funktioner indeholder lys, musik og naturscener
  • Timer kan indbygges til morgenvækning
  • Kan bruges i egen bolig i perioder
  • Kan ikke væltes og kan nemt flyttes til andre rum og stuer
  • Lyd miljø, lys og TV kan bruges uafhængig af hinanden

Hvis du vil holde dig opdateret på nyheder fra Wavecare, er du
velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev.


Læs mere her


Få appen med hjem

Wavecares ønsker at bidrage til bedre mental sundhed i årene fremover ved fælles hjælp af behandlere og patienter. Derfor håber vi, at I vil støtte op om dette initiativ og hjælper patienterne med at få Wavecare Me App med hjem.

Wavecare Me App indeholder beroligende naturfilm med musik, som er udviklet specielt til at give dig ro og lede tanker væk fra stress.

Her kan du holde en pause og fordybe dig i noget, der tillader tankerne frit spil, blot ved at se og lytte til Wavecare. Du behøver ikke anden kendskab til meditation eller mindfulness for at bruge Wavecare.

Denne App kræver særlig adgang som privatbruger og professionel behandler.
Kontakt Wavecare hvis du vil vide hvordan du får adgang til at downloade App’en.

Læs mere her


Lys der skaber tryghed og varme

Wavecare vil skabe det hele rum, hvor tryghed er det rum, hvor tryghed er det helt centrale og naturens lys er inspiration. Alt er tilpasset og automatiseret for at sikre høj effekt.

Med Wavecare Døgnrytme Lys, har vi skabt en belysningsskabelon, som opretholder det fysiologiske behov for lys. 

Mange døgnrytme løsninger udløser rummet uden tanke for, at mennesker skal opholde sig i det. Med Wavecare Døgnrytme Lys kan vi fjerne det institutionelle udtryk, som giver rummet liv og stemning. Præcis som en forårsdag i skoven, hvor man ser det varme lys skinne ned mellem grenene, og som giver os associationer til noget rart.

Læs mere her


Tryghedsskabende kunst

Udnyt gangarealer med vægelementer. Nu kan gangene, der ellers normalt er uudnyttede arealer inddrages til en sanselig oplevelse til gavn for personale, patienter og pårørende.

Læs mere her

Wavecare har med afsæt i hjerneforskning og videnskabelige undersøgelser udviklet et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, gennem en beroligende TV-kanal, der viser lovende resultater i behandlingen af psykiatriske patienter og personer med stress – både indenfor hospitalspsykiatrien, lokalpsykiatrien og på bosteder.

Pilotprojekter i region Syddanmark og Helsingør Kommune har bidraget med værdifuld viden om, at brugen af lyd, naturfilm og beroligende musik synes at kunne bidrage til at reducere stress, angst, uro og søvnløshed hos patienter med psykiske lidelser – som understøttes af den øvrige behandling, ikke som erstatning.

Wavecare TV er en enkel måde at få den positive effekt ud til så mange som muligt og for relativt få midler. 

Læs mere her

 

Vi udregner en pris ud fra rummets størrelse samt valg af løsning.

Hvis du ønsker at få en vejledende pris, skal du være velkommen til at tage kontakt til os på:

Tlf. +45 33 22 88 02.