Carl Jacobsens vej 20, 3. sal, 2500 Valby, Danmark

Integreret sanseløsning skaber vedvarende ro på Plejehjemmet Lillevang

08.02.2024

Vi er glade for at præsentere de seneste resultater fra vores samarbejde med Plejehjemmet Lillevang og Furesø Kommune. I et offentlig-privat innovationsprojekt har Wavecare sammen med medarbejdere på Lillevang udviklet og implementeret et nyt sansekoncept for beboere med demens med fokus på at forbedre trivslen for både beboere og medarbejdere.

Sansekonceptet omfatter lys, film og musik, som er udviklet til at skabe en beroligende stemning. Løsningen er blevet integreret som en essentiel del af det fælles opholdsrum med det formål at skabe ro gennem hele dagen.

Ud over sanseløsningen i det fælles opholdsrum har Wavecare udviklet nye mobile sanseløsninger, der kan bringes ind i borgernes boliger. Her blev løsningerne testet i forbindelse med forskellige pleje- og hverdagsrutiner.

Projektet har leveret positive resultater, og vi ønsker at dele de vigtigste observationer:

Resultater for beboere:

  • Markant nedgang i uro og vandring blandt beboere.
  • Øget social interaktion og deltagelse i fællesaktiviteter.


Resultater for medarbejdere:

  • Øget ro og forbedret trivsel blandt plejepersonalet.
  • Nye værktøjer til pleje og bedre håndtering af udfordrende situationer.


Arbejdsmiljø:

  • Mindre tidspres for medarbejdere, hvilket har bidraget til et mere afbalanceret arbejdsmiljø.
  • Reduktion i sygefravær i løbet af projektperioden.


Vores samarbejde med Plejehjemmet Lillevang har ikke kun resulteret i konkrete forbedringer i plejemiljøet, men det har også givet os værdifuld indsigt i plejehjemsmiljøet og fysiske rammer. Vi har udviklet mobile sanseløsninger til borgernes boliger og opnået viden om effektiv brug både i fællesarealer og til personlige aktiviteter.

På Lillevang er andre afdelinger ved at afprøve de mobile enheder. Samarbejdet med Wavecare fortsætter i de kommende år, hvor vi vil indhente yderligere erfaringer med sanseløsningerne.