Carl Jacobsens vej 20, 3. sal, 2500 Valby, Danmark

En kvalitativ undersøgelse af jordemødres oplevelser med arbejdet på en sansefødestue.

En kvalitativ undersøgelse af jordemødres oplevelser med arbejdet på en sansefødestue

2015

Der har i flere år, såvel internationalt som nationalt, været arbejdet med udviklingsprojekter indenfor brug af lyd, lys og billeder i forbindelse med patientbehandling. I Danmark har man blandt andet på fødegangen på Århus Universitetshospital, Skejby, afprøvet, om lysets styrke og farve kan give ro og tryghed på fødestuen.

På fødegangen på Nordsjællands Hospital har man fra august 2013 til august 2014 gennemført et innovationsprojekt med lyd, lys og billeder på to fødestuer. Konceptet, der er udviklet i samarbejde med Philips og Wawe Care, er efter projektets afslutning fortsat som et fast tilbud til de fødende.

Det er første gang, at alle tre parametre (lyd, lys og levende billeder) tages i brug på en fødegang i Danmark. De to fødestuer, der indgår i projektet, har fået navnet sansefødestuer, hvis overordnede formål er at skabe gode/bedre fødselsoplevelser for de fødende. Samtidig har der været en formodning om, at de kunne påvirke arbejdsmiljøet positivt, hvilket er et særligt interessant perspektiv i en tid, hvor der er meget opmærksomhed på jordemødres arbejdsvilkår. Ifølge DR 2s udsendelse i oktober 2014 opleves vilkårene trængte, blandt andet pga. lave normeringer, flere igangsættelser m.m. (DR 2, 2014). Formålet med dette studie er derfor at undersøge, hvordan sansefødestuerne påvirker jordemødrenes arbejdsmiljø, hvilket ikke tidligere er undersøgt. Studiet er gennemført fra april til og med juli 2014.