Copyrights

Copyrights

Wavecare ApS ejer alle rettigheder til produkter, musik, data og film i henhold til ophavsretsloven.

 Alle værker omfattes loven omkring ophavsret, ligegyldigt om der gøres opmærksom på det. Det er tilladt at citere eksempelvis en tekst, hvis blot der gøres brug af reglerne omkring god citatskik. Wavecare  kan overdrage sine rettigheder, hvis denne eksempelvis sælges til tredjepart.

 Ophavsretten gælder i op til 70 år, efter ophavsmanden er død, og det er udelukkende ophavsmanden, der har tilladelse til at fremstille værket og/eller offentliggøre det. Reglerne om ophavsret finder du i ophavsretsloven. Reglerne beskytter en lang række kunstformer- og værker.

Hvis ophavsretten ikke overholdes

Hvis et værk anvendes ulovligt og ophavsretten dermed bliver krænket, er der ifølge Ophavsretsloven mulighed for at straffe krænkeren. Straffen afhænger af graden af krænkelsen og er derfor forskellige fra sag til sag. Men i mange sager er straffen, at krænkeren skal betale et vederlag for krænkerens uberettigede benyttelse af ophavsmanden værk.